תקנון

כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.
תקנון שימוש באתר
כללי
התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.
כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
תיאטרון ניקו ניתאי שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ובהתאם לצורך.
רכישת כרטיסים תיעשה באמצעות כרטיס אשראי שלרוכש יש אישור והרשאה להשתמש בו.
המידע, התמונות והאירועים המופיעים באתר הם מטעם תיאטרון ניקו ניתאי והוא בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני לתכנים אלו.
 SmarTicketמספקת את שירותי מכירת הכרטיסים בלבד.
באחריות תיאטרון ניקו ניתאי לספק את השירות ללקוח הרוכש.
SmarTicket ותיאטרון ניקו ניתאי שומרים על פרטיותך ומתחייבים שלא להעביר את פרטיך לשום גורם ו/או צד שלישי.
הלקוח נותן את הסכמתו לקבל במייל ובסלולר מידע הקשור לרכישתו.
כמו כן יצורף למאגר התיאטרון לקבלת מידע עבור מופעים ואירועים עתידים, הנחות, קופונים וכיו״ב, פרסום עתידי ניתן לביטול בכל עת על-ידי הסרה מרשימת הדיוור או מסרונים.
מדיניות ביטול עסקאות
במקרה של ביטול אירוע/מופע על-ידי תיאטרון ניקו ניתאי, הרוכש יקבל לבחירתו כרטיסים לאירוע/מופע בתאריך חלופי או החזר של מלוא כספו באמצעות התשלום איתו ביצע את ההזמנה.
ביטול מטעם הלקוח יעשה תוך 14 יום מביצוע העסקה עד 7 ימים לפני שהמופע מתקיים.
ע"פ הוראות החוק להגנת הצרכן, עסקת מכר מרחוק לא תזוכה כלל "אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן" כלומר 7 ימים לפני שהמופע מתקיים ו/ או 14 יום מביצוע העסקה.
במקרה של ביטול עסקה וזיכוי הלקוח מחויב בהחזרת הכרטיס/ים לקופות עד יומיים לפני המופע/אירוע. במקרה של כרטיס אלקטרוני אין לעשות שימוש בכרטיס ואו בברקוד.
הברקוד יבוטל וימחק מהמערכת בזמן הביטול והזיכוי.
דמי ביטול- במקרה של ביטול מטעם הלקוח, יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה.
בקשת הביטול תתבצע על ידי שליחת הודעת דוא"ל ל- t-karov@zahav.net.ilוהזיכוי יבוצע עד 7 ימי עסקים. 
אי הגעה - במקרה של אי הגעה לאירוע/מופע לא יינתן זיכוי כספי .

מערכת למכירת כרטיסים